De Bergrede: “Geven”

Oprecht of Onrecht

De Bergrede: En heerlijk loon

In Memoriam (2019)

Advent: Spot niet met God

Advent: Kus de Zoon

Avondmaal (december 2019)

Doopdienst – 2 (november)